• Wydawanie duplikatów

   • Aby uzyskać duplikat świadectwa szkolnego, należy:
    1. Pobrać wniosek o wydanie duplikatu świadectwa -> wniosek_duplikat.pdf
    2. Wypełnić wniosek, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły:
    - za pośrednictwem poczty elektronicznej - wysłać na adres e-mailowy: sekretariat-zs@raciaz.edu.pl;
    - za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
    Zespół Szkół w Raciążu
    ul. Kilińskiego 64
    09-140 Raciąż;
    - dostarczyć osobiście.
    3. Uiścić opłatę za wydanie duplikatu świadectwa – 26 zł
    - na konto bankowe o numerze: 53 8230 0007 0017 2938 2000 0001
    Szkoła wydaje duplikaty świadectw w terminie do 14 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku. Po odbiór duplikatu świadectwa należy zgłosić się do sekretariatu WRAZ Z POTWIERDZENIEM OPŁATY – 26 zł.

    WAŻNE!
    Przed złożeniem wniosku o wydanie duplikatu świadectwa dojrzałości/ukończenia szkoły należy upewnić się, że oryginał dokumentu nie znajduje się w obiegu!