• Internat

   • Uczniowie, którzy z różnych względów nie są w stanie samodzielnie dojeżdżać na zajęcia szkolne mają możliwość zakwaterowania w internacie. Zapewniamy całodobową opiekę .

    WARUNKI MIESZKALNE

    Nasz internat czynny jest od godz. 18.00 w niedzielę do godz. 16.00 w piątek i zapewnia zakwaterowanie 53 uczniom.

    Nasi wychowankowie mieszkają w pokojach typu studio, tzn. wspólny przedpokój, łazienka i dwa oddzielne pokoje we wspólnie zamykanym pomieszczeniu (2+2, 2+3, 3+4). Pokoje są 2, 3 oraz 4 - osobowe, a ich wyposażenie gwarantuje najlepsze warunki pracy i odpoczynku.

    Do dyspozycji uczniów jest także pokój cichej nauki oraz świetlica, w której nasi wychowankowie skorzystać mogą ze sprzętu audio-video, zagrać w bilard, bądź tenisa stołowego. Nasi uczniowie mogą korzystać także z sali komputerowej, Internetu , wi-fi, drukarki, skanera, kserokopiarki, a po zajęciach lekcyjnych ze szkolnych boisk.

    KOSZT POBYTU WYCHOWANKA W INTERNACIE

    Koszt miesięcznego zakwaterowania wychowanka w naszym internacie, zgodnie z Zarządzeniem Starosty Płońskiego z dnia 14 grudnia 2022 r., od dnia 1 stycznia 2023 r. wynosi: opłata za zakwaterowanie ucznia w internacie - 150 zł, dzienne wyżywienie dla ucznia 15 zł (po 4 zł śniadanie i kolacja oraz 7 zł obiad). Koszt posiłków dla pracowników szkoły: śniadanie i kolacja po 6,80 zł, obiad 11,90 zł, przy czym dla dla pracowników niepedagogicznych dodatkowo dolicza się obowiązującą stawkę VAT.

    Odpłatność za internat wymagana jest do 10-tego każdego miesiąca. Istnieje możliwość uzyskania refundacji obiadów przez GOPS lub MOPS, jeżeli dochód nie przekracza 792,00 zł na osobę w rodzinie (150 % kryterium dochodowego rodziny x 528,00 zł = 792,00 zł).

    Wychowanek internatu zobowiązany jest do korzystania z całodziennego wyżywienia.

    OPŁATA ZA POBYT I WYŻYWIENIE WYCHOWANKA W INTERNACIE

    Opłaty za pobyt i wyżywienie w Internacie oraz opłata za obiady powinny być zrealizowane przelewem

    na nr konta: 26 8230 0007 0017 2938 2000 0002.

    W tytule przelewu należy ująć następujące informacje:

    - opłata za zakwaterowanie w Internacie w miesiącu………. – 150 zł,
    - opłata za wyżywienie w Internacie w miesiącu……….(kwota wyliczona przez panią Intendent),
    - opłata za obiady w stołówce Internatu (kwota wyliczona przez panią Intendent).

    Dowód wpłaty należy dostarczyć do pani Intendent do 10. dnia bieżącego miesiąca.

    KRYTERIA REKRUTACJI

    Podania o przyjęcie do internatu na nadchodzący rok szkolny można składać w terminie od maja do września. Wzór formularza można otrzymać w sekretariacie internatu lub pobrać ze strony.

    DOKUMENTY

    Obowiązek informacyjny -> obowiazek_int.pdf
    Wniosek o przyjęcie -> wniosek_int.pdf
    Oświadczenie -> wniosek_int.pdf

    KONTAKT

    ul. Kilińskiego 56
    09-140 Raciąż
    tel.: 23 6792726
    e-mail: internat@raciaz.edu.pl
    Kierownikiem internatu jest p. Ewa Michalska.
    Wychowawcy: p. Magdalena Figurska, p. Iwona Dalkiewicz , p. Marta Stanowska
    Sekretariat internatu czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.oo - 15.oo