• Kierownictwo szkoły

   • Dorota Rubinkowska - Dyrektor Zespołu Szkół w Raciążu

    telefon: 023 67-91-031 w. 16


    Monika Chłopik - Wicedyrektor Zespołu Szkół w Raciążu

    telefon: 023 67-91-031 w. 14


    Magdalena Bylińska - Wicedyrektor Zespołu Szkół w Raciążu

    telefon: 023 67-91-031 w. 19


    Ewa Michalska - Kierownik internatu

    telefon: 023 67-92-726